Zoeken naar opleiding tot zelfstandig coach

 
opleiding tot zelfstandig coach
Opleidingen 12-daagse Opleiding tot Loopbaanadviseur/Coach op Post-HBO niveau www.noloc.nl.
HBO-ers en Academici die al enige ervaring hebben opgedaan in het begeleiden, adviseren en/of coachen van mensen en zich verder willen ontwikkelen op het gebied van loopbaancoaching. De 12 daagse opleiding is zowel praktisch als diepgaand van aard en geeft de nodige theoretische onderbouwing. U krijgt een diversiteit aan werkvormen, methodieken en instrumenten aangereikt om cliënten professioneel te begeleiden. Centraal staat het eigen leerproces in het opzetten en begeleiden van loopbaancoachingstrajecten en het verder ontwikkelen van een coachende en adviserende houding. Gedurende het traject begeleidt u al één of meer cliënten. Belangrijke onderdelen uit de opleiding zijn 1. communicatie, advies en coachingvaardigheden; 2. kennis van en werken met loopbaansystemen en instrumenten; 3. intervisie/oefengroep en individuele coaching. Tijdens de opleiding wordt ondermeer gewerkt met opvattingen en elementen uit het Neuro Linguïstisch Programmeren NLP, de Rationele Effectiviteits Training RET, Oplossingsgericht Coachen en Creatieve loopbaanbegeleiding. Professionele attitude: 20 uur Coachen en Adviseren: 22 uur Methoden, technieken en instrumenten: 22 uur Loopbaankunde en arbeidsmarkt: 16 uur Algemene basiskennis: 16 uur. Totaal aantal contacturen.: Totaal aantal uren tijdbesteding zelfstudie, onbegeleide groepsactiviteiten, huiswerk.: 192 uur 128 PE punten. De opleiding beginnen. Toelatingseisen opleidingsniveau / diploma's.: Afgeronde HBO of universitaire opleiding.
Opleidingen Landelijke Organisatie voor Coaching in het onderwijs.
Coaching zorgt ervoor dat mensen zich gehoort voelen en de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen richting concrete doelstellingen. De vraag naar professionele coach is groe. POST HBO OPLEIDING VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING/ BEELDCOACHING IN HET ONDERWIJS. De opleiding video interactie begeleiding/beeldcoaching in het onderwijs is bedoeld voor professionele begeleiders in het onderwijs die zich willen verdiepen in de methodiek van video interactie begeleiding/beeldcoaching. Je maakt kennis met e. POST HBO OPLEIDING VIDEO INTERACTIE BEGELEIDING/ BEELDCOACHING. De opleiding video interactie begeleiding/beeldcoaching is bedoeld voor begeleiders/coaches die zich willen verdiepen in de methodiek van video interactie begeleiding/beeldcoaching. Je maakt kennis met een vorm van begeleiding waarbij je gebru. POST HBO OPLEIDINGEN BEGELEIDER STARTENDE LERAREN. Als we startende leraren voor het onderwijs willen behouden, dan is het van belang dat ze goed begeleid worden. Deze opleiding leidt andere leraren op tot lerarenbegeleider.
Coach worden? Informatie over de eisen, opleiding salaris!
Net als de meeste beroepen in Nederland is het beroep van coach niet beschermd. In tegenstelling tot een beroep als psycholoog of maatschappelijk werker hoef je er geen lange opleiding van vier of zelfs zes jaar voor te volgen. Om deze reden is het beroep van coach vrij toegankelijk. Maar hoe word je coach? Je leest het het hier! De meeste mensen die coach willen worden, besluiten dit pas op latere leeftijd. Als ze al een bepaalde levenservaring hebben en flink wat werkervaring hebben opgedaan. Ze willen graag mensen helpen. Vaak komt iemand op het idee om zelf coach te worden, nadat hij of zij zelf goed is begeleid door een coach. Welke opleiding/cursus moet je volgen om coach te worden? Om coach te worden, hoef je geen speciale hbo of mbo-opleiding of cursus te volgen. Echter, als je een erkend coach wilt worden, is het wel raadzaam om een gerichte opleiding of cursus te volgen.
BCoach Post HBO coachopleiding met toekomst tot geregistreerd coach.
Zie voor verdere informatie op de weisite van de NOBCO op www.nobco.nl. Voorwaarde voor inschrijving voor de maatwerk 1-op-1 opleiding is dus dat je reeds als coach actief bent als zelfstandige of in dienst van een bedrijf/organisatie. Een intakegesprek maakt onderdeel uit van de inschrijving. 3 dagen TMA certificeringstraining facultatief. met een of twee personen, dus ultiem op maat! Loopbaan en levenscoach 1-op-2 life coach. alleen voor ervaren coaches met een eigen coachpraktijk, of het coachen is een actueel onderdeel van het het beroep! eenmalig inclusief TMA certificering: 4.890, of 7 termijnen van 700, vrij van btw en inclusief Post HBO registratie.
Opleiding Holistic-Health-Coaching Nieuwetijdse Geneeswijzen.
Holistic-Health-Coaching is ontwikkeld door coach Wulf-Peter Paezold en afkomstig uit Duitsland. Iedereen heeft in zijn praktijk cliënten die aanvankelijk verbeteren, maar toch steeds terugvallen in oude klachten. Met Holistic-Health-Coaching wordt systematisch uitgetest wat de diepere verborgen onbewuste zielereden is van het uitblijven van herstel. Vervolgens wordt uitgetest welke therapie het meest behulpzaam is om de cliënt verder te helpen. De opleiding leidt op tot zelfstandige coaches die een waardevolle bijdrage kunnen leveren in gezondheidscentra en groepspraktijken, maar zich ook kunnen vestigen als zelfstandig Holistic-Health-Coach. Holistic-Health-Coaching is een jaaropleiding waarin u zich tot een buitengewone Holistic-Health-Coach kunt ontwikkelen. De opleiding bestaat uit 7 modules van 3 of 4 dagen, gesuperviseerde coachings en afsluitende examenopdrachten. Hiermee wordt het u mogelijk gemaakt ook in schijnbaar ondoorzichtige situaties helderheid en uitkomst te brengen. Zo openen zich deuren voor transformatie naar een duurzame genezing en vitaliteit waardoor de mogelijkheid ontstaat om weer van beste van het leven te genieten. In de opleiding is het niet alleen belangrijk, de inhoud en methoden op het mentale vlak te begrijpen, maar het ook aan den lijve te ervaren en te verinnerlijken, zodat het geleerde in de coaching competent kan worden toegepast.
Basisopleiding Horse Assisted Coach Groots Puur met Paardenkracht. OPLEIDEN TRAINEN COACHEN. Opleidingen, specialisatiestudies en verdiepingsmodules voor paardencoaches in Nederland en België.
WAAROM KIES JE VOOR EEN OPLEIDING BIJ GROOTS PUUR MET PAARDENKRACHT. er wordt gewerkt met kleine groepen tot max. 8 deelnemers per studie. je ontvangt korting op vervolgstudies. er wordt veel tijd en theorie besteed aan welzijn van zowel coach, coachee als paarden tijdens opleidingen. we bieden complete coachconcepten welke reeds bekendheid op de markt genieten, zoals o.a. Pony Power voor Kids en Paardenkracht voor Pubers. inclusief een uitgebreide BHV opleiding en diploma voor paardenprofessionals. jaarlijks intervisiedagen met collega's.' Groots Puur met Paardenkracht is CRKBO geregistreerd en streeft voortdurend naar een hoge mate van kwaliteit. d eelnemers aan studies en opleidingen bij Groots Puur met Paardenkracht waarderen deze met een gemiddelde rapportcijfer van 84! D e Basisopleiding Paardenkracht voor Professionals kent 2 startmomenten: start januari met examen in juni, start juli met examen in december. De verdiepingsmodules worden 2x per jaar georganiseerd. De specialisatiemodules worden 3x per jaar georganiseerd op locaties in Nederland. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen op verdiepings en/of specialisatiemodules wordt besloten of deze doorgang vinden. WAT KAN IK MET DEZE OPLEIDING? Wanneer je de basisopleiding hebt afgerond kun je starten als zelfstandig Horse Assisted Coach.
Opleiding paardencoach Horses Coaching Opleiding tot paardencoach?
Essentie Coach methode. Een opleiding paardencoach kun je bij verschillende particuliere opleiders volgen. Paardencoach is een vrij beroep en dus niet beschermd. Om het vak van paardencoach uit te oefenen is dus ook geen toestemming nodig van een bevoegde autoriteit. Dit betekent dat er geen beroepskwalificaties door een door de overheid aangewezen specifieke vereniging of organisatie zijn vastgesteld en er ook geen nationaal erkend diploma tot paardencoach bestaat. Iedereen mag zich dus paardencoach noemen en iedereen mag een opleiding tot paardencoach opzetten. Een erkende opleiding tot paardencoach is er dus niet. Een cursus of opleiding kan wel erkend zijn door een beroepsvereniging of stichting zoals bijvoorbeeld de NOBCO of NOLOC, maar dit zijn door coaches zelf in het leven geroepen beroepsverenigingen die niet door de overheid zijn aangewezen om opleidingskwalificaties te toetsen.
Coachingsopleiding, Post-HBO, Erkend Blankestijn Partners.
Ons opleidingsinstituut wordt elke twee jaar door CEDEO getoetst op klanttevredenheid, en is CRKBO erkend. Een training volgen bij Silvia Blankestijn is een diepgaand proces ervaren waarbij je stap voor stap bij de kern komt. Bianca Osinga, zelfstandig trainer. Silvia Blankestijn heeft de kracht, helderheid en doeltreffendheid om vanuit compassie de confrontatie niet uit de weg te gaan. Robbert Huser, zelfstandig trainer.

Contacteer ons